Arbejdsglæde og Motivation

Dit arbejdsglæde foredrag var rigtig godt. Din disposition med klart adskilte overskrifter (kapitler) gjorde det hele overskueligt og nemmere at huske bagefter. Og endeligt var det tydeligt for mig, at din humoristiske sans gav en god genklang blandt deltagerne. Det gav en god stemning, og det er efter min mening den bedste forudsætning for at budskaber modtages - og modtages positivt.

Preben Knudsen, Afdelingschef - Danske Bank